Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Produkty Agronas

Kwalifikowany materia siewny

Oferujemy kwalifikowany materia siewny. W naszym wirtualnym katalogu znajdziecie Pastwo wszystkie dane dotyczce dostpnych produktów oraz informacje na temat ich specyfikacji. Od wielu lat zajmujemy si profesjonaln produkcj materiau siewnego, stale poszerzajc nasz ofert. Nasz asortyment obejmuje midzy innymi rónego rodzaju mieszanki traw. Znajdziecie Pastwo wród nich nasiona traw do ogrodów, na pastwiska, a take do rekultywacji terenów wokó autostrad. Posiadamy w sprzeday nasiona paszowe. W naszym asortymencie nie mogo zabrakn równie nasion rolniczych. S to zarówno nasiona rolin oleistych, okopowych, jak i motylkowych. Nasz ofert uzupeniaj zboa jare i ozime, sadzeniaki ziemniaków oraz nasiona kukurydzy. 

Czym jest kwalifikowany materia siewny?

Kwalifikowany materia siewny to ziarno produkowane przez firmy nasienne z tzw. materiau bazowego. Podlega ocenie polowej i laboratoryjnej. Spenia wszelkie normy handlowe i jakociowe. Wykorzystanie kwalifikatu siewnego ma znaczcy wpyw na jako plonu oraz jego wielko. Wybór odpowiedniego materiau siewnego jest jednym z najwaniejszych czynników plonotwórczych. Zgodnie z ustaw o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej moe znajdowa si materia siewny rolin warzywnych i rolniczych, które s wpisane do Krajowego Rejestru i opatrzone etykiet urzdow lub przedsibiorcy.

Dlaczego warto wybra kwalifikowany materia siewny?

Wród zalet stosowania kwalifikowanego materiau siewnego wymieni naley:

  • wysz jako plonów,
  • atwiejsz produkcj, 
  • lepsz zdrowotno uprawianych rolin.

Wybór wysokiej jakoci, speniajcego normy materiau umoliwia siew dostosowany do odmiany i stanowiska. Skutkuje pewnoci uzyskania odpowiedniej obsady. Warto podkreli, e kolejnymi zaletami stosowania tego typu materiau s atwiejsze procedury prawne i moliwo korzystania z dopat. Wszystko to przekada si na lepsze dochody dla rolnika.   

Zapraszamy Pastwa do zapoznania si z bogat ofert naszego sklepu internetowego. Wszystkie produkty naby mona w atrakcyjnych, konkurencyjnych cenach.

ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe