Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Producent nasion traw - Wsppraca

Jestemy producentem nasion traw i materiau siewnego z bogatym dowiadczeniem. W cigu wielu lat pracy wypracowalimy wysokie standardy standardy obsugi. Oferujemy wspóprac opart na partnerskich zasadach i wzajemnym wspieraniu si w osiganiu celów, którymi jest ulepszanie technologii produkcji oraz zwikszenie wymiany handlowej.

Dziki naszej starannoci, sumiennoci oraz dbaoci o detale w zakresie produkcji materiau siewnego nawizalimy kontakty handlowe w Polsce, Europie i na wiecie (Niemcy, Ukraina, Wgry, Czechy, Sowacja, Wochy, Francja, Belgia, Holandia, Dania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, USA). Wierzymy te, e bazujce na wieloletniej wspópracy zaufanie i wymiana dowiadcze przyczyni si do udoskonalenia naszej dziaalnoci oraz ograniczenia ryzyka przyrodniczego i ekonomicznego w brany nasiennej.

Firma Agronas to zaufany producent mieszanek traw oraz nasion rolniczych. W naszej pracy kierujemy si dewiz "kady partner jest tak samo wany", dlatego jestemy pewni, e bdziemy idealnym partnerem równie dla przyszych kontrahentów.

Wspópracujemy z takimi firmami jak: TARGET, SUMIN, FLORALAND, GREEN&JOY, KEMIPLAST, POLISH GARDEN, SOWUL&SOWUL, AGRILAND, PSN, Agrosimex , Ekodarpol , Ciech , Victus-Emak , DCO i innymi uznanymi hurtowniami i centrami ogrodniczymi

ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe