Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

�yto jare

Prowadzimy sprzeda� �yta jarego w odmianie Bojko. W tym przypadku zastosowano bardzo nowoczesny system jaryzacji, kt�ry pozwala roślinie przejś� w stan generatywny przy szerokiej amplitudzie temperaturowej. Warto pamięta�, �e dzięki specjalnym warunkom klimatycznym w Polsce �yto jare mo�na wysiewa� o ka�dej porze roku – zawsze wytworzy zar�wno k�osy, jak i ziarno. Ze względ�w ekonomicznych najlepszy okres przypada od 20 września do 30 kwietnia. Warto wiedzie�, �e odmianę Bojko mo�na sia� nawet zimą, gdy� wprowadzono geny zimotrwa�ości – nie ma najmniejszych problem�w z przezimowaniem.

Sprzedajemy �yto jare w odmianie populacyjnej, odpornej na rdzę brunatną, rdzę źdźb�ową, rynchosporiozę, mączniaka, septoriozę liści oraz plew. Roślina nie pora�a się sporyszem, a dzięki odporności na choroby grzybowe nadaje się do upraw ekologicznych. Odmianę Bojko wyr�nia wysoka zawartoś� bia�ka w ziarnie, a tak�e wysoka liczba opadania (do 260 sekund). Oferowana przez nas odmiana �yta jarego zosta�a wyr�niona w 2019 roku w konkursach targ�w Agrotech w Kielcach oraz Centralnych Targ�w rolniczych w Nadarzynie. Doceniono w�wczas bardzo wysoką odpornoś� na choroby i mo�liwoś� zastosowania przy uprawach ekologicznych.

Zdjęcie Nazwa produktu Opakowanie Norma wysiewu Szczeg�y
zdjęcie produktu

yto jare Bojko

Szczeg�y
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe