Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka pod okopowe (nicieniobjcza)

Mieszanka pod okopowe nicieniobójcza jest wietnym przedplonem w uprawie ziemniaków, buraków i pozostaych rolin okopowych. Zarówno rzodkiew oleista, jak i gorczyca posiadaj cenne waciwoci nicieniobójcze. Wykorzystanie ubinu gorzkiego zmniejsza poraenie rdz plamist miszu w uprawie ziemniaków. Wszystkie roliny zastosowane w tej wysokojakociowej mieszance przyczyniaj si do redukcji liczby cyst w glebie.

Skad mieszanki mtwikobójczej:

  • Rzodkiew oleista 30%,

  • ubin gorzki 20%,

  • Gorczyca mtwikobójcza 15%,

  • Wyka jara 10%,

  • Koniczyna aleksandryjska 10%,

  • Owies 15%.

W naszej ofercie znajduj si mieszanki poplonowe pod inne typy rolin uprawowych.

Poprawa struktury gleby dziki gbokim korzeniom mieszanki pod okopowe

Gównym atutem proponowanej mieszanki pod okopowe jest jej zdolno do poprawy struktury gleby za spraw gbokich korzeni. Dobrane gatunki wchodzce w skad mieszanki s w stanie zdoby pierwiastki, znajdujce si gboko w glebie, do których inne uprawy nie maj dostpu. Dziki temu dochodzi do stabilizacji skadu chemicznego gleby, co wpywa pozytywnie na plony upraw.

Mieszanka pod okopowe wzbogaca gleb w próchnic

Mieszanka pod okopowe zapewnia równie du ilo zielonej masy, która po przyoraniu wzbogaca gleb w próchnic. Próchnica jest kluczowym elementem gleby, wpywajcym na jej jako, zdolno do retencji wody oraz dostpno skadników odywczych dla rolin. W zwizku z tym, zastosowanie oferowanej mieszanki moe przyczyni si do poprawy kondycji gleby oraz wzrostu plonów.

Mieszanka odznacza si bardzo szybkim wzrostem, co prowadzi do zacienienia gleby i ograniczenia ryzyka zachwaszczenia pola. Dziki temu, uycie mieszanki pomaga uprawom lepiej radzi sobie z konkurencj ze strony chwastów, a jednoczenie zmniejsza potrzeb stosowania rodków chwastobójczych.

Koniczyna aleksandryjska w mieszance pod okopowe – ródo substancji mineralnych i azotu

Koniczyna aleksandryjska jest jednym z gównych skadników mieszanki pod okopowe. Ta rolina wprowadza do gleby substancje mineralne, takie jak fosfor, potas czy magnez, które s niezbdne dla prawidowego rozwoju upraw. Co wicej, koniczyna aleksandryjska wchodzi w symbioz z bakteriami brodawkowymi, które wprowadzaj dodatkow ilo azotu do gleby.

Opakowania:
Norma wysiewu:
50-70 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe