Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Bingo - owies ty

Odmiana óto ziarnista o maej zawartoci uski oraz najwyszej wród zarejestrowanych w Polsce odmian MTZ. Odmiana o redniej wysokoci i dobrej odpornoci na wyleganie. Odmiana charakteryzuje si du zawartoci tuszczu co zwiksza warto energetyczn paszy. Odmiana posiada dobr odporno na zakwaszenie gleby, moliwo uprawy na sabszych stanowiskach glebowych.

Opakowania:
Norma wysiewu:
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe