Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

yto jare Bojko

yto jare Bojko to jedyna odmiana yta jarego zarejestrowana w Krajowym rejestrze odmian. Jest to odmiana przewódkowa, co oznacza, e mona j wysiewa zarówno jesieni, jak i wiosn. Dziki odpowiednim genom roliny zasiane jesieni s w stanie przezimowa. yto Bojko doskonale sprawdza si zarówno na ziarno, jak i na sianokiszonk. Ziarno zawiera wysok zawarto biaka na poziomie do ok. 15%. yto jare Bojko cechuje wysoka odporno na sporysz oraz na choroby grzybowe, takie jak mczniak prawdziwy zbó, rdza brunatna czy rynchosporioza, co sprawia, e z powodzeniem moe by wykorzystywane w uprawach ekologicznych. Do zalet odmiany Bojko zaliczy mona równie obfite plony - tym wiksze, im wczeniej zostanie wykonany zasiew.

Wymagania uprawowe yta Bojko

Wymagania uprawowe yta Bojko nie s wysokie. Dziki niewielkim wymaganiom glebowym, yto moe by uprawiane na sabszych glebach, cho daje wówczas nisze plony. W porównaniu z innymi zboami jarymi, yto jare Bojko jest mniej wraliwe na susz i lepiej znosi niedobory wody.

Jeli chcieliby Pastwo dowiedzie si wicej o oferowanych przez nas nasionach yta jarego Bojko, zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy kwalifikowany materia siewny speniajcy rygorystyczne normy jakoci Unii Europejskiej.

Opakowania:
Norma wysiewu:
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe