Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

EKO KA 1

Mieszanka Eko ka 1 powstaa z poczenia skadników najwyszej jakoci, pochodzcych z renomowanych gospodarstw posiadajcych certyfikaty EKO, gdzie uprawa jest prowadzona pod cisym nadzorem jednostek certyfikujcych. Mieszanka ekologiczna moe by wysiewana w podobnych gospodarstwach posiadajcych certyfikat EKO, a take w gospodarstwach agroturystycznych czy zajmujcych si upraw oraz hodowl ekologiczn (mleko, miso, sery i pozostae produkty).

W skad mieszanki wchodz nasiona traw z koniczyn kow wyhodowan wedug wymaga rolnictwa ekologicznego:

  • kostrzewa czerwona 15%,
  • kostrzewa kowa 10%,
  • kupkówka pospolita 15%,
  • ycica trwaa 30%,
  • koniczyna kowa 15%,
  • ycica westerwaldzka 15%.

Najpopularniejsze zastosowanie uytkowe to sianokiszonka i kone na siano.

Co wchodzi w skad mieszanki?

W skad starannie wyselekcjonowanej mieszanki wchodz midzy innymi roliny zaliczane do traw niskich, wytwarzajcych silny system korzeniowy, posiadajcych niskie wymagania glebowe oraz wodne. Poszczególne gatunki wietnie nadaj si na pastwiska, gdy s odporne na przegryzanie czy udeptywanie przez zwierzta. Roliny wykazuj du zimnotrwao, dlatego s w stanie tolerowa nawet dugotrwae zaleganie okrywy lodowej.

Opakowania:
Norma wysiewu:
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe