Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka poplonowa z koniczyn G1

Oferujemy wysokiej jakoci mieszank poplonow z koniczyn, która jest przeznaczona gównie do intensywnego uytkowania konego na siano i sianokiszonk. Nadaje si na wszystkie rodzaje gleb w Polsce. Zapewnia wysokie plony zielonej masy z bardzo dobr wartoci paszow i du zawartoci biaka. Udzia rolin motylkowych sprawia, e mona ograniczy nawoenie azotem. Mieszanka z koniczyn poprawia waciwoci i struktur gleby na stanowisku.

Skad mieszanki:

  • ycica wielokwiatowa 50%,

  • wyka ozima 25%,

  • koniczyna kowa 25%.

Wysiew powinien odby si jak najwczeniej po niwach – najlepiej na przeomie lipca i sierpnia. Norma wysiewu wynosi 40-50 kg/ha.

W naszej ofercie znajduje si równie koniczyna Michaela Fixation, która sprawdza si do stosowania midzyplonowo.

Szybki odrost kolejnych pokosów mieszanki poplonowej z koniczyn G1

Jednym z kluczowych aspektów, które wyróniaj mieszank poplonow z koniczyn G1, jest jej zdolno do szybkiego odrostu kolejnych pokosów. Dziki temu rolnicy mog uzyska wicej plonów w krótszym czasie, co pozwala na osignicie lepszych wyników ekonomicznych. W praktyce oznacza to równie mniejsze ryzyko strat spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe oraz szkodniki.

Mieszanka poplonowa z koniczyn G1 ma wysok zawarto wglowodanów

Mieszanka poplonowa z koniczyn G1 zawiera wysok zawarto wglowodanów, co przekada si na lepsze wartoci energetyczne paszy dla zwierzt. Wysoka zawarto wglowodanów pozwala bowiem na zwikszenie wydajnoci misa i mleka u zwierzt gospodarskich, co z kolei ma korzystny wpyw na rentowno hodowli. Inwestycja w mieszank G1 pozwala zapewni zwierztom najlepsze warunki ywieniowe.

Mieszanka G1 nadaje si do zakiszania

Proces zakiszania pozwala na przechowanie paszy przez dugi czas bez utraty wartoci odywczych oraz smakowych, co jest szczególnie wane w przypadku potrzeby zaopatrzenia zwierzt w poywienie w cigu dugiego okresu. Dziki temu rolnicy mog lepiej kontrolowa jako oraz dostpno paszy dla swoich zwierzt.

wietny potencja plonowania

Mieszanka poplonowa z koniczyn G1 cechuje si znakomitym potencjaem plonowania, który przekada si na korzyci dla rolników. Wysze plony oznaczaj wiksze moliwoci sprzeday oraz wiksze przychody ze sprzeday paszy lub innych produktów rolinnych. Inwestujc w mieszank G1, rolnicy mog wic liczy na zwikszenie swojej konkurencyjnoci na rynku, co moe przeoy si na lepsze wyniki finansowe.

Opakowania:
Norma wysiewu:
40 - 50 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe