Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka Pastwiskowa

Mieszanka przeznaczona do intensywnego uytkowania na trwaych pastwiskach zaoonych na wszystkich rodzajach gleb z dostatecznym uwilgoceniem. Zawarto lucerny i koniczyn znacznie poprawia warto pokarmow, smakowito oraz wydajno plonu. Mieszanka charakteryzuje si szybkim odrostem, du zawartoci biaka, a bardzo dobr zimotrwaoci i wierno w duym plonowaniu czyni j bardzo popularn i wszechstronn mieszank, któr mona przeznaczy na spasanie, sianokiszonk i kiszonk, jak i na pasz zielon w ywieniu stacjonarnym byda.

Skad mieszanki

  • kostrzewa kowa - 10%
  • Kostrzewa czerwona - 10%
  • Tymotka kowa - 14%
  • Wiechlina kowa - 5%
  • ycica trwaa - 25%
  • ycica mieszacowa - 12%
  • Zycica westerwoldzka 10%
  • ycica wielokwiatowa - 12%
  • Koniczyna biaa 2%

Opakowania:

20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg

Norma wysiewu:
35-60kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe