Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka Pastwiskowa PS-1

Mieszanka przeznaczona na wieloletnie uytkowanie charakteryzujca si doskona trwaoci na glebach okresowo suchych i suchych oraz odpornoci na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzta. Korzystniejsze warunki sprawiaj, e zalety mieszanki s widoczne jeszcze bardziej. Bogaty dobór skadników dobrze znoszcych okresy z brakiem wody pozwala by pewnym utrzymania dobrego pastwiska, z którego mona otrzymywa równie dobry plon z przeznaczeniem na produkcj sianokiszonki bd kiszonki o bardzo dobrej wartoci odywczej.

Skad mieszanki

  • Kostrzewa czerwona - 15%
  • Kostrzewa trzcinowa - 4%
  • Kostrzewa kowa - 13%
  • Kosztrzewa pospolita -  12%
  • Kupkówka pospolita 12%
  • ycica trwaa 30%
  • ycica wielokwiatowa 10%
  • ycica mieszacowa 5%
  • Stokosa 7%
  • Koniczyna biaa 4%

Opakowania:

20 kg ,10 kg, 5 kg,  2 kg

Norma wysiewu:
35-60kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe