Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka kowa S-1

Mieszanka doskonale zachowuje si na glebach o wyranych wahaniach wilgotnoci poczwszy od okresowego nawet bardzo wilgotnych, do wyranie posusznych, a wic nadajca si na tereny o bardzo zrónicowanej amplitudzie opadów (centralna, wschodnia i pónocno-wschodnia Polska). Odpowiedni dobór skadników (m.in. kupkówka, stokosa bezostna, kostrzewa trzcinowa) pozwala uzyska na wanie takich terenach wielkie i wieloletnie plony masy, któr mona przeznaczy na siano, sianokiszonki, a nawet spasanie dla byda mlecznego.

Skad mieszanki

  • Kostrzewa kowa 12%
  • Kostrzewa czerwona 15%
  • Kostrzewa trzcinowa 4%
  • Kostrzewa pospolita 15%
  • ycica mieszacowa 12%
  • ycica trwaa 21%
  • ycica wielokwiatowa 10%
  • Stokosa 4%
  • Koniczyna kowa 7%

Opakowania:

20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg

Norma wysiewu:
35-60kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe