Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A2 II

Mieszanka A2-II to produkt dedykowany drogowcom, wykorzystywany do rekultywacji otoczenia autostrad, wzów komunikacyjnych i podobnych obiektów. wietnie sprawdza si do skutecznego i szybkiego obsiewania poboczy, skarp drogowych, pasów rozdzielajcych jezdnie. Mona j wykorzysta równie do zazielenia rowów biegncych wzdu dróg.

Komponenty mieszanki A2-II

Komponowane przez nasz zespó drogowe mieszanki traw do rekultywacjicharakteryzuj si ogromn jakoci. Na etapie selekcji i produkcji kierowalimy si przede wszystkim specjalistyczn znajomoci gatunków traw. Wykorzystalimy równie nasze wieloletnie dowiadczeni w brany rolniczej i ogrodowej, dlatego nasi Klienci maj pewno, e kupowane mieszanki A2-II skadaj si z traw o duej trwaoci, tworzcych siln oraz zwart dar.

Mieszanka A2-II skada si z rónych gatunków traw, kady z nich zosta dobrany ze wzgldu na swoje waciwoci. Dziki temu mieszanka jest odporna na susz, niskie temperatury oraz sole stosowane do posypywania dróg. Uywamy wycznie skadników wytrzymujcych zmienne warunki pogodowe. Mieszanka A2-II skada si z rolin tolerujcych wysok koncentracj metali cikich i zakwaszenie gleby. wietnie dobrane skadniki umoliwiaj zazielenienie wymagajcych obszarów, które s naraone na dziaanie szkodliwych substancji.

Zalety trawnika z mieszank A2-II

Trawnik utworzony z mieszanki A2-II jest wyjtkowo wytrzymay i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dziki temu wietnie nadaje si do ochrony terenów od wiatru czy te erozji. Jest równie estetyczny i atwy w pielgnacji, co sprawia, e szybko staje si popularnym rozwizaniem nie tylko na tereny przydrone, ale równie na tereny publiczne, takie jak parki czy skwery.

Zastosowania mieszanki A2-II w rekultywacji

Mieszanka A2-II jest idealna do rekultywacji terenów drogowych i przemysowych oraz innych obszarów, na których wystpuj problemy z gleb. W przypadku budowy nowych dróg mieszanka ta moe by uyta do stabilizacji skarp czy nasypów. Dziki swoim waciwociom trawnik z mieszanki A2-II chroni gleb przed erozj, przez co pomaga zachowa jej struktur. Mieszanka moe by wykorzystana do rekultywacji terenów przemysowych po zakoczeniu eksploatacji. W ten sposób firmy mog spenia wymogi rodowiskowe i odpowiedzialnie zarzdza swoimi terenami.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe