Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A1 A

Wszystkim drogowcom polecamy mieszank A1-A, która jest przeznaczona do terenów drogowych i pozostaych obszarów, do których nale: pobocza dróg, pasy zieleni przydronej, rowy przydrone. Mieszanka moe by wykorzystana równie do rekultywacji terenów budowlanych, takich jak skarpy, wysypiska, hady, zbocza i pozostae miejsca, które cechuj si gruntami sabymi z tendencj do przesuszania. Starannie wyselekcjonowane mieszanki mog zabezpieczy takie obszary przed wywiewaniem i wymywaniem.

Mieszanka A1-A o duej odpornoci na susz i mróz

Dziki specjalistycznej wiedzy stworzylimy wysokojakociow mieszank skadajc si z traw wietnie radzcych sobie w dynamicznie zmieniajcych si warunkach glebowo-rodowiskowych, jakie panuj w bliskim ssiedztwie autostrad i pozostaych wzów komunikacyjnych. Skomponowalimy mieszank wykazujc doskona odporno na obecno metali cikich, zasolenie gleby, susz i ostre zimy.

W naszych mieszankach zastosowalimy gatunki traw, które decyduj o bardzo szybkim pojawieniu si zieleni na obsiewanym obszarze. Dziki znajomoci poszczególnych rolin skomponowalimy skad pozwalajcy uzyska ekspansywn i dynamicznie rozwijajc si muraw, wietnie nadajc si do obsiewu rowów melioracyjnych i przydronych.

Mieszanka A1-A – mieszanka traw na rowy i tereny przydrogowe

Równoczesny rozwój motoryzacji i dbaoci o rodowisko naturalne sprawia, e coraz wicej uwagi powica si zagospodarowaniu rowów oraz innych terenów przydronych. Wanie z myl o takich miejscach wprowadzilimy na rynek specjaln mieszank traw A1-A, która daje wyjtkowo trwae i estetyczne zazielenienie.

Zazielenienie rowów i terenów przydronych odgrywa kilka wanych funkcji. Przede wszystkim, wpywa na obnienie emisji pyów i zanieczyszcze powietrza, które s wynikiem poruszania si pojazdów. Ponadto rolinno pochania haas generowany przez ruch drogowy, co wpywa korzystnie na ycie ludzi mieszkajcych w pobliu dróg. Zazielenienie utrzymuje take równowag biologiczn oraz wspomaga rozwój lokalnej fauny i flory, tworzc rodowisko ycia dla wielu gatunków rolin i zwierzt. Zielone skarpy i rowy przydrone s wizytówk dla kierowców i podrónych, którzy przemierzaj dany obszar, wpywajc na ich odbiór i postrzeganie regionu.

Co wyrónia mieszank A1-A?

Mieszanka A1-A to specjalna mieszanka traw, która zostaa opracowana z myl o rowach i terenach przydronych. Skad mieszanki jest dobrany tak, aby trawy byy odporne na warunki atmosferyczne oraz rónorodno gleb, czsto wystpujcych w obszarach przydronych. Proponowana mieszanka cechuje si niskim wymaganiem pielgnacyjnym oraz odpornoci na choroby, co sprawia, e trawnik z tych nasion utrzymuje estetyczny wygld przez dugi czas. Rolinno z nasion A1-A ma równie zdolno do zagszczania si, co minimalizuje ryzyko erozji gleby oraz utraty gruntów.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe