Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A1 C

Mieszanka A1-C nadaje si do obsiewania poboczy dróg, autostrad, rowów przydronych i melioracyjnych, a take pasów zieleni przydronej. Dziki ogromnemu dowiadczeniu w brany i specjalistycznej wiedzy bylimy w stanie skomponowa wysokojakociow mieszank, skadajc si z doskonale dopasowanych gatunków traw, które wietnie sobie radz w szybko zmieniajcych si warunkach glebowo-rodowiskowych panujcych w pobliu wzów komunikacyjnych. Zastosowane roliny cechuj si wysok odpornoci na zakwaszenie gleby, obecno metali cikich i szkodliwych substancji (np. spalin), a take susz czy ostre zimy.

Dobór odpowiednich gatunków traw w mieszance A1-C

Mieszanka A1-C to jakociowy produkt o bardzo wysokiej zdolnoci aklimatyzacji, dlatego polecamy j wszystkim drogowcom do obsiewu pasów zieleni wzdu autostrad, dróg ekspresowych i pozostaych pasów komunikacyjnych. Wyselekcjonowane roliny zapewniaj szybki wzrost nawet w zrónicowanych warunkach siedliskowych. Mieszanka nadaje si do wykorzystania w ekstremalnych warunkach – trawy s odporne na okresowe przesuszenia gleby i nie wymagaj intensywnej pielgnacji, co przekada si na wiksz oszczdno czasu i pienidzy. Mieszanka wyrónia si du mrozoodpornoci. Produkt sprzedajemy w opakowaniach o masie 5, 10, 20 kg, istnieje równie moliwo indywidualnego spakowania wedug okrelonej wagi.

Podobnie jak inne drogowe mieszanki traw do rekultywacji, A1-C zawiera róne gatunki traw, które dobrze wspópracuj ze sob, tworzc pikn i trwa rolinno wzdu dróg czy autostrad. Wybrane gatunki s odporne na zanieczyszczenia powietrza, susz czy intensywn eksploatacj, co jest niezwykle wane w tak trudnych warunkach jak te panujce przy ruchliwych drogach. Równie istotne jest to, e trawy te s odporne na choroby i szkodniki oraz maj zdolno do regeneracji. Dziki temu wspótworz estetyczny krajobraz drogowy przez wiele sezonów.

Korzyci dla rodowiska z zastosowania mieszanki A1-C

Zastosowanie mieszanki A1-C przynosi równie korzyci dla rodowiska. Roliny te wykazuj zdolno do absorpcji metali cikich z powietrza oraz promowania wikszej retencji wód opadowych. Ponadto trawiaste rolinnoci dziaaj jako tzw. bariery biologiczne, które zatrzymuj kurz i zmniejszaj haas generowany przez ruch koowy. Dlatego stosowanie tej mieszanki traw moe przyczyni si do poprawy jakoci powietrza oraz komfortu akustycznego w rejonach ssiadujcych z drogami czy autostradami.

atwo pielgnacji trawnika z mieszanki A1-C

Mieszanka A1-C nie wymaga intensywnej pielgnacji, co przekada si na nisze koszty utrzymania. Naley jednak pamita o regularnym koszeniu, aby utrzyma estetyczny wygld i zdrowie rolin. Koszenie powinno by wykonywane przynajmniej raz w roku, chocia zaleca si wykonanie dwóch lub trzech zabiegów koszenia w cigu sezonu wegetacyjnego. Mieszanka ta jest take odporna na susz, co oznacza mniejsz konieczno nawadniania, zwaszcza w przypadku dróg i autostrad, gdzie dostp do wody moe by ograniczony.

Charakteryzuje si silnym i korzystnym wpywem na gleb dziki swoim waciwociom antyerozyjnym. Szybko rosnce roliny tworz gst i mocno zakorzenion dar, która stabilizuje podoe, zapobiegajc erozji gleby spowodowanej przez intensywne opady deszczu czy wod z otaczajcych terenów. W ten sposób mieszanka traw A1-C pomaga utrzyma grunt w dobrym stanie, co jest szczególnie wane w przypadku obszarów przylegych do dróg i autostrad.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe