Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka A1 D

W Polsce coraz wicej uwagi powica si zagospodarowaniu przestrzeni przydronych, zwaszcza na obszarach pokrytych betonowymi konstrukcjami czy asfaltem. Dlatego przedstawiamy Pastwu specjalnie dobran mieszank A1-D, którajest przeznaczona do obsiewania oraz umacniania skarp, poboczy, przestrzeni miejskich, terenów zielonych w pasach autostrad i dróg. Oferowany produkt doskonale sprawdzi si na glebach zakwaszonych, terenach piaszczystych oraz suchych. Starannie wyselekcjonowana mieszanka drogowa jest odporna na intensywne uytkowanie – cechuje si szybkim wzrostem, kiekowaniem i mocnym zadarnieniem. Zawiera trawy, które nie wymagaj nawadniania i wietnie znosz zarówno ostr zim, jak i susz.

Mieszanka gatunków traw

Mieszanka A1-D zostaa opracowana przez ekspertów z firmy Agronas, którzy maj wieloletnie dowiadczenie w dziedzinie nasion traw. W skad mieszanki wchodz gatunki traw, które charakteryzuj si du tolerancj na rónorodno warunków glebowo-klimatycznych wystpujcych w Polsce. Korzenie wybranych traw potrafi rosn gboko w ziemi, co przyczynia si do stabilizacji gruntów oraz zabezpieczania terenów przed erozj.

Mieszanka A1-D przyczynia si do poprawy jakoci powietrza

Proponowana mieszanka jest nie tylko estetycznym rozwizaniem – ma równie znaczcy wpyw na jako powietrza. Ziele wzdu dróg i autostrad peni wan funkcj w oczyszczaniu powietrza z kurzu i szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu czy pyy. Poprzez swoje zdolnoci do absorpcji zwizków toksycznych, trawy obecne w mieszance A1-D przyczyniaj si do obnienia poziomu zanieczyszcze oraz poprawy jakoci powietrza w otoczeniu dróg i autostrad.

Odporno na sól drogow mieszanki A1-D

Wanym atutem mieszanki jest odporno na sól drogow, dziki czemu doskonale sprawdzi si na poboczach i pasach dróg w czasie zimy. Co wicej, nasz produkt wykazuje wysok tolerancj na koncentracj metali cikich, dlatego wykazuje du wytrzymao w kontakcie ze spalinami i pozostaymi szkodliwymi substancjami. Rozwinity system korzeniowy tworzy zwart dar, która powstrzymuje erozj gleby przy skarpach, osuwiskach i poboczach. Wybierajc mieszank A1-D, zyskuj Pastwo du oszczdno pienidzy zwizanych z nawadnianiem. Roliny s odporne na wysychanie, dlatego nie wymagaj nadmiernej pielgnacji na co dzie.

atwo pielgnacji i utrzymania traw z mieszanki A1-D

Mieszanka A10-D zostaa opracowana z myl o minimalnym nakadzie pracy potrzebnej do utrzymania obszarów przydronych. Gatunki traw s dobrze przystosowane do warunków wystpujcych na poboczu dróg i autostrad, co oznacza, e nie wymagaj czstego podlewania czy koszenia. Mieszanka jest odporna na niskie temperatury, co sprawia, e wietnie radzi sobie nawet w trudnych warunkach zimowych.

Opakowania:

5 kg / 10 kg / 20 kg   w/g potrzeb klienta

Norma wysiewu:
250-300 kg
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe