Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

ycica mieszacowa

Poniewa z reguy cecha dugoci ycia przenosi si podczas krzyowania na potomstwo, ycica mieszacowa ma wysz wytrzymao od ycicy wielokwiatowej i moe by uywana przez okres wieloletni. ycica mieszacowa ma takie same wymagania jak ycica wielokwiatowa i zgodnie z tym typowe rozprzestrzenianie si na podobnym obszarze klimatycznym. Stosowana jest w zasiewach na pastwiskach polowych z 3-4 letnim okresem uytkowania. Bogato ulistniony odrost w ocenie jakoci paszowej ma not 8 (wg Klappa), podobnie jak u ycicy wielokwiatowej. Wiksza trwao jest dodatkow korzyci. Pod wzgldem takich cech jak licie, dbo i owocostan obydwa gatunki w znacznym stopniu s identyczne. Odchylenia s zalene od mskich i eskich partnerów wzitych do krzyowania. Udzia form ocistych jest róny w poszczególnych odmianach. W zalenoci od oddziaywania odmiany skaniaj si bardziej w kierunku ycicy trwaej lub s bardziej w typie ycicy wielokwiatowej.

Opakowania:

100 kg

Norma wysiewu:
20 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe