Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

ycica wielokwiatowa

Jedno- i wieloletnia trawa kpkowa. Wysoko wzrostu – ok. 80 – 100 cm. Pierwszy wzrost bogaty w licie, nastpne bogate w dba. Kwitnienie – koniec maja do pocztku czerwca, po ponownym kiekowaniu ekspresowo w cigu caego lata. Wystpuje w przewaajcej mierze w morskim klimacie z agodnymi zimami i wilgotnym powietrzem. Preferuje nie podmoke gleby bogate w substancje odywcze. Dobre wykorzystanie zimowej wilgoci. Ze wzgldu na wysok warto pastewn (ocena 8 wg Klappa) uprawiana na uytkach zielonych na pasz zielon i kiszonk oraz siano. Wraz koniczyn kow i krwistoczerwon tworzy doskona zdrow mieszank traw. W czystej uprawie wysokie dawki azotu (mineralnego lub organicznego). Wysiew – przeom sierpnia i wrzenia, moliwe uytkowanie jesieni. Pierwszy odrost w drugiej poowie maja jest wystarczajco dojrzay na kiszonk, nastpne odrosty powinny by uyte na pocztku kwitnienia. Wydajno plonów przy czterech pokosach 800–1.000 dt/ha w. masy lub 170–180 dt/ha s.m. W celu zapewnienia wysiewu i plonu preferowane s mieszanki wielu gatunków (wczesne i póne, diploidalne i tetraploidalne). Nasiona powinny by pozbawione oci, aby zapewni pynno wysiewu. Nieodpowiednia do wysiewu na staych uytkach zielonych, jednak polecana na krótkoterminowe pastwiska polowe.

Opakowania:

100 kg

Norma wysiewu:
20 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe