Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Tymotka kowa

Tymotka kowa moe osiga wysoko od 80 do 150 cm. Wytwarza niewielka mas korzeniow, która jest skupiona przy wierzchniej warstwie darni. Jej system korzeniowy jest wizkowy, a korzenie przybyszowe mog wrasta na gboko okoo 75 cm. Jej dba s proste, sztywne oraz gadkie, a u podstawy maj zgrubienia w ksztacie cebulki. Licie s w pczku zwinite, a po rozwiniciu maj ksztat lancetowaty oraz s matowe, szorstkie i maj szarozielony kolor. Tymotka wytwarza kosoksztatn wiech, która jest szorstka i moe osiga dugo od 2 do 30 cm. Ma ona grubo okoo 1 cm i zwa si na szczycie. Jej koski s jednokwiatowe, krótkie i maj ociste wyrostki. Wytwarza nasiona, które po dojrzeniu bardzo atwo wypadaj z plewek, co moe prowadzi do duych strat na plantacjach nasiennych. Strawno runi, w której ronie tymotka wynosi 65-75%, a defoliacja runi, czyli pozbawienie rolin lici, w pocztkowej fazie koszenia pdów prowadzi do uzyskania paszy o bardzo wysokiej jakoci, wtedy te jest najchtniej zjadana przez zwierzta. Jest traw sodk, poniewa w swoich skadzie zawiera due iloci cukrów rozpuszczalnych w wodzie. Dodatkowo kumuluje niewielkie iloci azotu azotanowego i dziki temu nie szkodzi zwierztom, które j zjadaj Ma równie bardzo dobry skad mineralny. Jest to trawa powolnie odrastajc, rozpoczynajc wegetacj na wiosn i kwitnca od czerwca do sierpnia.

Opakowania:

100kg

Norma wysiewu:
12 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe