Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Wiechlina kowa gazonowa

Wiechlina kowa gazonowa to nie tylko trawa charakterystyczna dla polskiego krajobrazu, ale równie wana rolina dla zwierzt oraz rolnictwa. Dziki swoim wartociom odywczym stanowi doskonay pokarm dla byda i innych zwierzt pastwiskowych. Ze wzgldu na swoj odporno na róne warunki rodowiskowe, wiechlina kowa jest czsto wykorzystywana w hodowlach traw, uywanych póniej do tworzenia pastwisk, k czy trawników.

Czym wyrónia si wiechlina kowa od innych przedstawicieli rodziny wiechlinowatych?

Na pierwszy rzut oka wiechlina kowa moe wydawa si niepozorna, ale posiada kilka cech, które wyróniaj j sporód innych przedstawicieli rodziny wiechlinowatych. Jej licie s delikatne, cienkie i gadkie, a dba osigaj wysoko nawet do 120 cm. Wiechlina kowa jest traw wieloletni, co oznacza, e moe rosn przez kilka lat bez koniecznoci wysiewania nasion na nowo. Charakteryzuje si równie bogactwem gatunków podgatunków – w Polsce wystpuje ponad 20 rónych odmian wiechliny kowej.

Jak wykorzysta wiechlin kow w ogrodzie?

Nasion tej trawy sprawdz si do zaoenia trawnika przydomowego. Jej zalet jest odporno na niskie temperatury, susze i czste koszenie, co sprawia, e zachowuje swoj estetyk przez dugi czas. Co wicej, nie ma problemów z jej upraw, gdy dobrze przystosowuje si do warunków panujcych na rónych glebach. Aby uzyska pikny trawnik z wiechliny kowej, warto zadba o odpowiednie przygotowanie podoa oraz systematyczne nawoenie azotem i fosforem.

Wiechlina kowa to bez wtpienia jedna z najbardziej wartociowych rolin trawiastych w polskiej florze. Jej waciwoci sprawiaj, e wietnie nadaje si zarówno do celów hodowlanych, jak i dekoracyjnych – warto wic pamita o niej przy planowaniu ogrodu czy zakadaniu pastwiska.

Opakowania:

100kg

Norma wysiewu:
10 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe