Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

ycica westerwoldzka

ycica westerwoldzka jest gatunkiem krótkotrwaym, ale w warunkach agodnego klimatu moe przetrwa jedn zim. Po siewie i wschodach przechodzi z fazy wegetatywnej w generatywn bez wernalizacji i po kadym odrocie wytwarza pdy dbowe. Jest bardzo szybko rosnca i w bardzo korzystnych warunkach gotowa do zbioru po 6–8 tygodniach. Sporód tych szybko rosncych form zostay wytworzone krótkotrwae trawy do uprawy w midzyplonach letnich (trawa po 6 tygodniach). Nowe formy hodowlane s rónorodne od bardzo szybko rosncych do zatrzymujcych wzrost i od jednokonych do wielokonych. Podobnie do ycicy wielokwiatowej potguje si w miejscach o wysokiej wilgotnoci powietrza i na stanowiskach z korzystnymi warunkami glebowymi, ciepych i wilgotnych. W przypadku zagroenia niedostatku paszy po wymarzniciu ycicy wielokwiatowej t luk moe wypeni ycica westerwoldzka. Korzystne jest wykorzystanie wilgoci glebowej. Uprawa zasadniczego uytku z ubytkami moe zosta poprawiona za pomoc ycicy westerwoldzkiej. Mieszanki z udziaem koniczyny perskiej lub aleksandryjskiej poprawiaj warto paszow. Krótko yjce, ale szybko rosnce formy ycicy westerwoldzkiej nadaj si bardzo dobrze jako midzyplon po zboach, czy rzepaku i po 8–10 tygodniach dostarczaj wysokie plony paszy w postaci zielonki lub kiszonki. Te odmiany daj jeden silny plon. Tworzenie pdów poprawia waciwoci silosowania. Formy hodowlane posiadaj zarówno formy diploidalne jak i tetraploidalne. Cechy botaniczne dotyczce licia , dba, kwiatostanu i owocu s identyczne z cechami ycicy wielokwiatowej i potwierdzaj to, e ycica westerwoldzka jest traktowana jako podgatunek ycicy wielokwiatowej.

Opakowania:

10kg

Norma wysiewu:
-
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe