Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

ubin wskolistny gorzki

ubin jest rolin jar (formy wieloletnie nie s u nas uprawiane). Okres wegetacji waha si w granicach 110-120 dni u ubinu wskolistnego, 140-160 dni u ubinu biaego, zalenie od gatunku i odmiany. Obok odmian gorzkich, przeznaczonych na "zielony nawóz", uprawiane s odmiany ubinu sodkiego na nasiona jako komponent biakowy do mieszanek pasz treciwych i na zielona pasz. Wszystkie trzy gatunki s cennymi rolinami strukturotwórczymi, zwaszcza w gospodarstwach z udziaem duej powierzchni uprawy zbó.

Opakowania:

100kg, 5kg, 1kg

Norma wysiewu:
160 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe