Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Wyka jara siewna

Podobnie jak pozostae roliny strczkowe jej korzenie wchodz w symbioz z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium wicymi azot z powietrza, dlatego te nie wymaga nawoenia azotowego. Wyjtkiem jest wysiew wyki w mieszance z rolinami zboowymi, gdzie zaleca si zastosowa ok. 40-60 kg N/ha. Roliny charakteryzuj si porednim systemem korzeniowym, tzn. midzy palowym a wizkowym, odygi s wiotkie, licie parzystopierzaste zakoczone wsem czepnym. Wymagania glebowe wyki s rednie do wikszych. Odpowiednie do uprawy s gleby kompleksu pszennego dobrego i ytniego bardzo dobrego.

Opakowania:

100kg, 5kg, 1kg

Norma wysiewu:
120 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe