Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Burak pastewny wielokiekowy Ursus (ty)

Odmiana wielokiekowa, heterozyjna, poliploidalna. Korzenie o ksztacie walcowatym, barwie ótopomaraczowej w typie Ekendorf Gelb. Korzenie bardzo mao zanieczyszczone ziemi, plon wysoki. Bardzo atwy do zbioru rcznego. Zdrowotno rolin dobra, maa zdolno do wydawania popiechów. Przydatna na gleby yzne. Stosunkowo pytkie zagbienie w glebie (40%) umoliwia zbiór rczny.

Opakowania:

1kg, 0.5kg

Norma wysiewu:
8 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe