Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Burak pastewny wielokiekowy Zentaur (biay)

Odmiana wielokiekowa, heterozyjna, poliploidalna. Korze owalny biay, pytka bruzda korzeniowa (zanieczyszczenie ziemi mae). Odporna na popiechy, tolerancyjna na choroby: cerkospor, wirusa ótaczki. Cechuje si bardzo wysok zdrowotnoci korzeni i lici, bardzo dobrze przechowuje si do pónej wiosny w temp od 0.5 do 4.00 C (mae straty do 2%). Odporna na susz, przydatna na gleby sabsze. Zagbienie w glebie (60%) umoliwia zbiór mechaniczny po uprzednim ogowieniu z lici.

Opakowania:

1kg, 0.5kg

Norma wysiewu:
8kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe