Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Mieszanka uniwersalna szybko zazieleniajca na przyoranie

Naszym Klientom proponujemy wysokojakociow mieszank szybko zazieleniajc na przyoranie, która zmniejsza zachwaszczenie i wytwarza w krótkim czasie duo masy zielonej. Po przyoraniu jest w stanie wzbogaci gleb w próchnic, czyli skadnik zwikszajcy yzno stanowiska. Skadniki w niej zawarte poprawiaj struktur gleby i stan fitosanitarny, zmniejszajc poraenie przez choroby czy szkodniki.

Zawarto mieszanki:

  • rzodkiew oleista 40%,

  • gorczyca biaa 35%,

  • gryka 25%.

Mieszanka wietnie nadaje si równie jako przedplon przed wszystkimi rodzajami upraw. Zastosowanie mieszanki jest wszechstronne ze wzgldu na uycie gatunków wytwarzajcych bardzo du ilo masy zielonej. wietnie rozwinite systemy korzeniowe penetruj gleb na rónych gbokociach. Wszystkie skadniki posiadaj niewielkie wymagania glebowe, dlatego z powodzeniem mog by uprawiane nawet na sabych stanowiskach.

Skad mieszanki uniwersalnej szybko zazieleniajcej

Oferujemy mieszank uniwersaln na przyoranie, która charakteryzuje si unikalnym skadem, pozwalajcym na szybkie uzyskanie zielonego pokrycia. Skada si ona gównie z pszenicy, yta i pszenyta, co sprawia, e ma szerokie spektrum zastosowa i jest odpowiednia dla rónorodnych warunków glebowych. Zawiera te nasiona motylkowe drobnonasienne, takie jak koniczyna biaa i lucerna, które s doskonaym ródem azotu. Mieszanka zawiera take gatunki rolin o odpornoci na niskie temperatury, dziki czemu moe by stosowana równie w chodniejszych warunkach klimatycznych.

Mieszanka uniwersalna, która poprawia struktur gleby

Korzystanie z mieszanki uniwersalnej szybko zazieleniajcej na przyoranie przynosi glebie wiele korzyci. Po pierwsze, zawarte w niej roliny leguminowe, takie jak koniczyna czy lucerna, pomagaj wiza azot z atmosfery, co prowadzi do wzbogacenia gleby w ten wany dla rolin pierwiastek. Poprawia to warunki odywcze gleby, co sprzyja wzrostowi i rozwój rolin uprawnych. Po drugie, gleba staje si bardziej porowata i przepuszczalna, dziki czemu stworzone s lepsze warunki dla dziaania mikroorganizmów oraz korzeni. Ponadto mieszanka ta pozwala na zmniejszenie zagszczenia gleby oraz zwalczenie chwastów.

Mieszanka uniwersalna z koniczyn G1 dla lepszej produkcji i ochrony rolin

Stosowanie mieszanki uniwersalnej szybko zazieleniajcej na przyoranie pozwala na popraw jakoci upraw oraz ochron rolin przed szkodnikami i chorobami. Dziki zdolnoci do szybkiego wzrostu oraz tworzenia gstego pokrycia, mieszanka przyczynia si do ograniczenia rozwoju chwastów. W efekcie konkurencja o skadniki odywcze i wiato jest zminimalizowana, a uprawy mog rosn w lepszych warunkach. Zdrowa i bujna rolinno stworzona przez mieszank zapewnia naturaln ochron przed szkodnikami oraz chorobami. Roliny s mniej podatne na ataki ze strony owadów czy bakterii oraz lepiej radz sobie z nimi dziki wikszej iloci azotu.

Opakowania:
Norma wysiewu:
25-40kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe