Agronas Sp. Z o.o.

ul. eromskiego 83, 62-600 Koo

Koniczyna perska

Oferujemy nasiona koniczyny perskiej, która znakomicie sprawdzi si na kach i pastwiskach w Polsce. Koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.), zwana równie skrcon, jest wartociow rolin pastewn. Pochodzca z terenów dzisiejszego Iranu i Afganistanu koniczyna perska naley do rolin motylkowych drobnonasiennych. Róni si od podstawowych gatunków uprawnych z tej grupy (koniczyny czerwonej, koniczyny Michela, lucerny siewnej i mieszacowej) zarówno cechami biologicznymi, jak i uytkowymi. Koniczyna perska jest ceniona jako rolina pastewna, poniewa zawiera duo biaka i cennych wartoci odywczych, przy maej iloci suchej masy i niskiej zawartoci surowego wókna.

Warto pastewna koniczyny perskiej

Koniczyna perska jest ceniona za swoje wartoci pastewne. Zawiera du ilo atwo przyswajalnych biaek, co czyni j bardzo wartociow dla zwierzt gospodarskich. Ze wzgldu na nisk zawarto surowego wókna oraz ma ilo suchej masy, zwierzta chtnie j zjadaj. Koniczyna perska wpywa korzystnie na zdrowie zwierzt oraz na ich przyrosty miniowe.

Wymagania uprawowe koniczyny perskiej

Koniczyna perska osiga 30-70 cm wysokoci. Najlepiej ronie na lekkich i wieych glebach. Jest to rolina pochodzca ze strefy klimatu ródziemnomorskiego, dlatego te ma spore wymagania dotyczce wilgotnoci, temperatury i nasonecznienia. Ze wzgldu na to, e pytko si zakorzenia, duym zagroeniem jest dla niej susza. Zalet koniczyny perskiej jest intensywny wzrost i rozmnaanie. Podczas jednego sezonu mona zebra do 4 pokosów koniczyny.

Oferujemy koniczyn persk w opakowaniach 100 kg, 1 kg oraz 0,5 kg. Gwarantujemy, e oferowane przez nas nasiona rolnicze speniaj najwysze standardy jakoci obowizujce w Unii Europejskiej. 
Zapraszamy do wspópracy!

Nasiona koniczyny na ki i pastwiska

Oferowana koniczyna perska moe by wysiewana na kach i pastwiskach. Znajduje zastosowanie równie jako rolina poplonowa. Doskonale sprawdzi si jako poplon cierniskowy, poniewa posiada zdolno do szybkiego rozwoju, co umoliwia jej zasiedlenie pola po zbiorach. Jest równie doskona rolin na zielony nawóz – pobiera azot z atmosfery i przeksztaca go na formy przyswajalne dla innych rolin. Dziki temu mona unikn stosowania nawozów azotowych oraz obniy koszty produkcji.

Opakowania:

100 kg, 0,5 kg, 1 kg

Norma wysiewu:
10 kg/ha
ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pikowski
Piotr Pikowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha Gawroski
Dariusz Malinowski Kierownik dziau handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Micha Gawroski Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Wcawek m. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe